Organisation

by Rådet | 1 oktober 2010 10:35 f m

Rådet för integration i arbetslivet består av Arbetsgivarverket, LO, Saco, Svenskt Näringsliv, Sverige Kommuner och Regioner samt TCO. Varje organisation i Ria företräds av organisationens VD/vice VD eller ordförande/vice ordförande. Ordförandeskapet i Ria varar i ett år och cirkulerar mellan medlemmarna. Ria har ett beredningsutskott. Varje organisation utser sin ledamot i utskottet. Ordförandeorganisationen ansvarar för att, i samförstånd med övriga medlemmar, bestämma tid och tema för seminarier och hearings. Aktiviteter som initierats av Ria beslutas enhälligt och finansieras gemensamt.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/om-radet/organisation/