Rapporter

by Rådet | 8 september 2016 12:24 e m

Rådet för integration i arbetslivet har tagit fram rapporter för att bidra till en konstruktiv debatt och till bättre integration i arbetslivet.


Snabbspår in i arbetslivet (2017)

Läs rapporten

 

etablering_karriarvagar_ria_96x150
Etablering och karriärvägar för utrikes födda på svensk arbetsmarknad (2016)

Läs rapporten och se ett seminarium om den.

 

aktorskartlaggning-arbete-pa-lika-villkor-2015_105x150
Aktörskartläggning – arbete på lika villkor (2015)

Ladda ned och läs rapporten.
Ria lämnade över rapporten till arbetsmarknadsministern, här kan du läsa om mötet.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/rapporter/