Scener ur ett arbetsliv

by Rådet | 1 oktober 2010 10:23 f m

Scener ur ett arbetsliv är ett studiematerial som syftar till att ge underlag för samtal om etniska trakasserier och diskriminering på arbetsplatser och därigenom förebygga och förhindra att sådana trakasserier uppstår. Tanken är att ge chefer och medarbetare stöd att få slut på trakasserier och diskriminerande beteenden om sådana förekommer.

Scenerna innehåller underlag för att kunna ta upp frågor kring fördomar, särbehandling, mobbning och diskriminering, samt frågor kring odemokratiska yttringar och rasism. De olika scenerna i filmen bygger på upplevelser och erfarenheter från arbetslivet. Scenerna är utvecklade tillsammans med skådespelare vid Pocket Teater & Utbildning AB som också producerat filmen. Scenerna har testats på olika arbetsplatser, och de synpunkter som lämnats har varit en värdefull hjälp att utveckla materialet. Skådespelarna gestaltar scener där människor på olika arbetsplatser möts, arbetar tillsammans, talar med varandra, kommer i konflikt eller handlar kränkande och diskriminerande.

Filmens olika scener visar hur lätt det är att vardagliga situationer och ogenomtänkta handlingar kan utvecklas till både små och stora konflikter som i sin tur kan utmynna i trakasserier – även bland personer som normalt är goda arbetskamrater. Rådet för integration i arbetslivet vill genom denna sida göra filmen tillgänglig för organisationer och arbetsplatser och även enskilda individer. Vår förhoppning är att scenerna stimulerar till samtal, eftertanke och diskussion.

Scener ur ett arbetsliv har tagits fram efter idé och på uppdrag av Rådet för integration i arbetslivet med stöd av Integrationsverket.

Filmerna

  1. Skämt eller allvar
  2. Så gör vi inte här…
  3. Vem ska vi välja?
  4. Jag säger ju bara hur det är
  5. Vi vet ju hur dom är
  6. När det gått för långt
  7. Det blir bättre om jag gör det
  8. En sån som du här hos oss

Handledning

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/scener-ur-ett-arbetsliv/