Om Utmärkelsen

by Rådet | 1 oktober 2010 10:41 f m

Utmärkelse från Rådet för integration i arbetslivet

 
Genom en särskild utmärkelse har Rådet för integration i arbetslivet uppmärksammat goda exempel på bra integrationsarbete och utmärkta initiativ som bidragit till ökad integration i arbetslivet. Nedan finns mer information om tidigare mottagare av Utmärkelsen. Utvecklingen i arbetslivet har gått mot att arbeta för inkluderande arbetsplatser utifrån kompetens oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Rådet har mot den bakgrunden beslutat att avvakta med nya utmärkelser inom integrationsområdet.

Läs om tidigare mottagare av Utmärkelsen

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/utmarkelsen/om-utmarkelsen/