Utmärkelsen – Länsstyrelsen i Stockholms län

by Rådet | 1 oktober 2010 2:43 e m

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen har av Rådet för Integration i Arbetslivet tilldelats 2007 års utmärkelse i kategorin statliga arbetsgivare. Motiveringen är:

”Länsstyrelsen i Stockholms län har genom långsiktigt och målmedvetet arbete på ett framgångsrikt sätt bidragit till ett mer inkluderande arbetsliv. Deras fokus på likabehandling och samverkan både internt och externt inspirerar på ett föredömligt sätt.”

Utmärkelsen som PDF » pdf-ikon

Bred erfarenhet vässar kompetensen

– Det känns otroligt bra. Länsstyrelsen har under många år jobbat målmedvetet med såväl det interna mångfaldsarbetet som integrationen av de nya svenskarna i Stockholms län. Människor som kommer till oss är en tillgång som vi ska ta väl tillvara. Jobb, kunskaper i svenska och någonstans att bo är vägen till att flyktingar och invandrare kan göra sig själva rättvisa i vårt land och vårt län. Utmärkelsen känns särskilt glädjande med tanke på att vi i somras tog över ansvaret från Integrationsverket för att finna mottagningsplatser och säkerställa en fullgod introduktion till Sverige för flyktingar. Det är en viktig utmaning att hela Stockholms län lyckas med sin del av detta ansvar, säger landshövding Per Unckel.
– Det är väldigt positivt för oss att få ett erkännande för vårt långsiktiga arbete med mångfald. Det är viktigt för oss som modern myndighet att ta till vara de olikheter i bakgrund och kompetens som finns bland våra anställda och hos dem som söker jobb hos oss. Vi har haft ett viktigt stöd från ledningen under hela den tid vi har arbetat med frågorna, säger Malin Mattson, HR-konsult vid Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen arbetar sedan 1999 aktivt med att främja etnisk mångfald och motverka diskriminering på arbetsplatsen. De långsiktiga målen är att Länsstyrelsen ska vara en arbetsplats fri från diskriminering och kränkande särbehandling, att arbetsplatsen ska kännetecknas av ett öppet klimat där olikheter uppskattas och tas tillvara och att lika behandling ska gälla i myndighetens handläggning och övriga verksamhet.
Exempel på en tidig konkret insats var en omfattande satsning på ett praktikantprojekt riktade mot icke-svenska akademiker. Under de senaste åren har ett antal omfattande utbildningssatsningar för medarbetare och chefer genomförts inom en rad områden från diskrimineringslagstiftning till seminarier kring omedvetna fördomar. För att säkerställa att Länsstyrelsen som arbetsgivare ger alla lika chans används tydliga riktlinjer i rekryteringen. För att nå ut brett med platsannonser används nya kanaler, bland annat ambassader, internationella bibliotek och utländska föreningar.

Om Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar med allt från äldreomsorg, jämställdhet och integration till räddningstjänst, kulturminnesvård och miljöskydd. På Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar drygt 500 personer med en mängd olika bakgrunder och kompetenser. Här finns jurister, biologer, arkitekter, agronomer, ingenjörer, arkeologer, socionomer, veterinärer, samhällsvetare, ekonomer med flera. Länsstyrelsen samordnar länets olika intressen och verkar för att främja Stockholmsregionens utveckling. Målen är tillväxt, en god miljö, livskvalitet och lika villkor.
Chef för verksamheten är landshövding Per Unckel.

För mer information kontakta:

Malin Mattson, HR-konsult
malin.matson@ab.lst.se
Tel. 08 – 785 54 80

Maria Gåsste, press- och informationschef
maria.gasste@ab.lst.se
Tel. 08-784 44 32, 070-620 70 90

Pressmaterial – jpg-bilder:

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/utmarkelsen/tidigare-utmarkelser/utmarkelsen-lansstyrelsen-i-stockholms-lan/